Projecte MDG

L’espai web Jordi Benito, necessita ampliar-se amb més imatges i informacions; agrairem l’aportació de fotografies (en qualsevol format) d’accions, d’instal·lacions, performances, d’obres...  

Webmaster:  Maria Permanyer i Bastardas mpermanyer@ajuntament.granollers.cat
 
Agaïments: