accionisme-ampliació
Jordi Benito, “Acció anul·lació II”, 1973, acció a Llotja del Tint, Banyoles. Benito+Santos+García-Sevilla
...
[ + vegis l’obra “Acció anul·lació II”, remuntatge, 1992. Fons del Museu de Granollers]